5 de leerjaar schooljaar 2017-2018

              

   

Klas 5A

Met éénendertig leerlingen bij elkaar,

zitten wij in het 5de leerjaar.
Daar gaan we met z’n allen rekensommen maken
en begeven we ons ook aan allerlei Nederlandse taken.
Het Frans gaan we echt leren spreken en schrijven,
tekenen, knutselen en zingen dat moet ook allemaal blijven.
Heel wat nieuwe dingen leren is fijn,
maar goed plannen zal belangrijk zijn.
Wij staan dan ook allemaal klaar,
voor een boeiend en leerrijk schooljaar.

Het 5de leerjaar