Deel deze pagina

CLB Ter Elst

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze.
Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, los van de school, bij het CLB terecht.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.
De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.
Het CLB waarmee wij samenwerken is:

CLB Noordwest-Brabant
Nieuwstraat 120
1730 Asse
Tel.: 02/452 79 95
E-mail: vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
website: www.clbnoordwestbrabant.be

de CLB-medewerkster, verantwoordelijk voor onze school:

Yana Goedgezelschap
Tel: 02 452 79 95
GDM: 0490 442 843
goedgezelschapy@clbnwb.be

De medische onderzoeken en de vaccinaties van onze leerlingen worden verzorgd door de dienst Preventieve Gezondheidszorg van het CLB.

Deze is bereikbaar op volgend adres:

Nieuwstraat 120
1730 Asse
Tel.: 02/452 79 95
E-mail: med.vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be

Meer uitgebreide info over het CLB en hun werking vind je in onze afsprakennota.