Ouderraad

De ouderraad beoogt in de eerste plaats een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten, directie en de inrichtende macht. Bovendien steunt zij de school financieel door enkele activiteiten in te richten.

Tevens zorgt zij voor de omkadering van enkele schoolinitiatieven zoals de oudervergaderingen en de infoavond.

Leden:

 • Baeyens Marjan (Lola (3) en Mauro (2))
 • Goossens Veerle (Imke (5))
 • Goossens Wendy (Bram (4) en Robbe (6))
 • Meuleman Olaf (Ferre (3) en Nona (1))
 • Moerenhout Cindy (Marthe (2) en Norah (5))
 • Moeyersons Koen (Nelle (2))
 • Pas Els (Julien (1) en Achiel (3))
 • Schelfhout Wim (Mano (5), Ferre (4) en Noor (2))
 • Teirlinck Nathalie (Sterre (3) en Storm (1))
 • Trossaert Steven (Emiel (4))
 • Verberckt An (Fran (3) en Ruth (6))
 • Verdickt Birgit (Gerben (3) en Lennert (5))

Ouderraad Ter Elst