Deel deze pagina

toegankelijkheid

Webtoegankelijkheid

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar is door en begrijpelijk is voor elke burger met of zonder beperking.

De Gemeente Londerzeel streeft ernaar haar websites en mobiele applicatie(s) toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Centrumschool.londerzeel.be, Kouterschool.londerzeel.be en Terelst.londerzeel.be.

Nalevingsstatus

De Gemeente Londerzeel streeft ernaar dat deze website bruikbaar is voor alle bezoekers, dus ook voor ouderen, slechtzienden, blinden, kleurenblinden en personen met een auditieve of motorische handicap.

Het platform waarmee deze website (eGo van Tobania) is opgebouwd werd ontwikkeld met toegankelijkheid in het achterhoofd.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de wetgeving, omdat niet aan alle van de eisen is voldaan.

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende redenen:

  • niet-naleving van de Richtlijn (EU) 2016/2102:
    • Webformulieren: bij het invullen van webformulieren zal wie aangewezen is op het gebruik van een “screen reader” moeilijkheden ervaren. Onze websitebouwer werkt hiervoor aan een duurzame en toekomstgerichte oplossing tegen het laatste kwartaal van 2021.
    • Pdf-bestanden en andere documenten: de richtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden en andere documenten. De Gemeente Londerzeel kan niet garanderen dat in alle bestanden aan alle richtlijnen wordt voldaan. 
    • Contrast: niet alle kleuren bieden voldoende contrast.

Voorgestelde alternatieven, feedback en contactgegevens

Ben je op onze website op een probleem met toegankelijkheid gestoten? Meld het aan de Communicatiedienst via communicatie@londerzeel.be of 052 30 36 16 of via het e-loketformulier hieronder.

We bekijken dan wat mogelijk is om de problemen rond toegankelijkheid op te lossen.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van deze website, kan je contact opnemen met de Communicatiedienst via communicatie@londerzeel.be of 052 30 36 16 of via het e-loketformulier hieronder.

De Federale Overheidsdienst BOSA is bevoegd als controleorgaan voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid, zoals voorzien in de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102.

Alle contactgegevens staan op de website van het Belgian Web Accessibility Office.

Verbeteringsplan

We zullen deze website testen op vlak van webtoegankelijkheid in het najaar van 2022 en vervolgens de nodige acties ondernemen.

Deze verklaring is op 26 juli 2022 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 5 september 2023.