2020-2021 Aanmelden in de lagere school

Beste ouders,

Via het gemeentelijk informatieblad ‘GIL’ werden jullie er al van op de hoogte gebracht dat alle Londerzeelse basisscholen overeen zijn gekomen om, net zoals vorig jaar, de inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 te regelen via een digitaal aanmeldsysteem.
Dat aanmeldsysteem houdt rekening met verschillende parameters: de schoolkeuze komt op de eerste plaats, dan de wandelafstand tot de school en tot slot ‘toeval’. Alle info: https://londerzeel.aanmelden.in

WIE MOET EEN KIND AANMELDEN?
§ Kinderen die al ingeschreven zijn in onze school en naar Ter Elst blijven gaan, hoeven niets te doen.

VANAF WELKE DATUM KAN JE AANMELDEN?
§ Behoort je kind tot een voorrangsgroep, dan dien je in te schrijven tussen 1 en 14 februari.
§ Behoort je kind niet tot een voorrangsgroep, dan moet je de aanmeldingsprocedure volgen. Aanmelden kan vanaf 1 maart tot 31 maart. Ter info: Kleuterschool ‘De Huffeltjes’ behoort niet tot onze school.

WIE HEEFT VOORRANG BIJ AANMELDEN?
Wie behoort tot de voorrangsgroep:
- kinderen van personeelsleden van de school (leerkrachten, secretariaatsmedewerkers)
- kinderen die reeds een broer of zus op onze school hebben. (Telt ook voor half- en stiefbroer/zus en voor kinderen in nieuw samengestelde gezinnen die op hetzelfde adres wonen).
Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren, kunnen zich inschrijven in de school waarin ze voorrang hebben tussen 1 februari en 14 februari. Om dat te vereenvoudigen geven wij op 1 februari aan diegenen waarvan de voorrang ons gekend is, reeds een inschrijvingsbundel mee in de boekentas van de broer/zus. Kreeg je geen bundel en heb je toch recht op voorrang, dien je een afspraak te maken: secretariaat@terelst.londerzeel.be
We bezorgen je dan een inschrijvingspakket (digitaal of via boekentas van broer of zus).

Let op: het is belangrijk dat je de inschrijving doet in die periode, daarna vervalt de voorrang!

Aarzel niet onze school te contacteren indien er nog vragen zijn.

Pieter Sarens